Status drivstoffanlegget på Grilstad pr 28 juli 2022

Steinar Skaar, 28. July 2022


Drivstoffanlegget på Grilstad fungerer nå, men vi har et uidentifisert problem med regulær og rutinemessig drift som medfører at anlegget av og til slutter å fungere.

Anlegget er satt under overvåkning for å forsøke og identifisere hvor feilen ligger.

Hvis det oppstår problemer med fylling ber TBF om at dette rapporteres til oss på mail til: post@trondheim-baatforening.no.

Mvh

TBF administrasjonTilbake