Redusert kapasitet på TBF kontor i august pga ferieavvikling

Steinar Skaar, 2. August 2022


TBF kontor vil være stengt fra torsdag 4 august fra kl 1100 og hele fredag 5 august pga ferieavvikling.

I uke 32 vil kontoret være bemannet man 8 - ons 10 august medllom kl 1000 og 1400.

TBF kontor vil være åpent som vanlig fom mandag 15 august.

Vi minner om at søknader om medlemsskap og båtplass ikke vil behandles før etter 15 august.

Mvh

TBF administrasjonTilbake