Drivstoffpriser på Grilstad pr 4 august 2022

Steinar Skaar, 4. August 2022


Drivstoffpriser på Grilstad pr 4 august 2022:

Diesel: kr 18,79 pr liter

Bensin: kr 22,99 pr liter

Vi erfarer fremdeles svak regularitet på drivstoffanlegget og kan derfor ikke garantere at dette vil virke som forutsatt inntil feilen er utbedret. 

Mvh TBF administrasjon



Tilbake