Drivstoffpriser Grilstad pr 22 aug 2022

Steinar Skaar, 22. August 2022


Drivstoffpriser på Grilstad pr 22 august 2022:

Diesel: kr 17,89 pr liter

Bensin: kr 21,99 pr liter

Vi erfarer fremdeles noe varierende regularitet på drivstoffanlegget og kan derfor ikke garantere at dette vil virke som forutsatt inntil feilen er utbedret. 

Mvh TBF administrasjonTilbake