Lekkasje dieselpåfylling 25 desember

Steinar Skaar, 25. December 2022


TBF har fått en melding om at det lekker fra påfyllingspistolen for dieselfylling på Grilstad 25 desember. Vi ber derfor om at denne brukes i svært begrenset grad frem til forholdet er utbedret.

Mvh
TBF admimistrasjonTilbake