Innføring av E-10 Drivstoff

Steinar Skaar, 12. April 2023


All bensin som leveres i Norge vil fra april 2023 være av kvaliteten E-10. Dette betyr at det er blandet inn 10% bioetanol mot tidligere 5%.

Det er usikkert hva dette betyr for båtmotorer, men det vil ifølge drivstoffleverandørene ikke ha noen konsekvenser for moderne 4-taktsmotorer. Det er noe mer usikkert hva det kan bety for to-takts båtmotorer. 

Det understrekes også at E-10 bensin tåler lagring noe dårligere enn E-5 bensin og at lagring i tank på båt over vinteren bør unngås av hensyn til mulig kondensdannelse.

Det er derfor viktig at alle båteiere med bensinmotor sjekker motoren- og drivstoffsystemets instruksjonsbok. Det finnes ingen oversikt, slik som det gjør med biler, over hvilke bensinmotorer til båter som kan bruke E10. Dersom du er usikker, bør du ta kontakt med din båtforhandler, -produsent, -importør eller serviceverksted.

Mvh

TBF administrasjon

 



Tilbake