Delvis stengning av seilingsløpet i Nidelva i 2023

Steinar Skaar, 12. April 2023


TBF har mottatt informasjon om at Bane NOR skal gjennomføre kabellegging under Nidelv bru i løpet av perioden mai - desember 2023. Dette vil begrense muligheten til å benytte seilingsløpet i Nidelva under Nidelv bru.

Arbeidene vil starte tidlig i mai 2023, og foregå i inntil 8 måneder. I perioden vil seilingsløpet under Nidelv bru som hovedregel være stengt på alle virkedager mellom kl 0700 til kl 1600. Det vil ikke være noen begrensninger utenfor disse tidene.

Det vil unntaksvis kunne være noen perioder hvor det likevel vil være mulig å benytte seilingsløpet på dagtid, men da må stor aktsomhet utvises. Seilingsløpet vil være skiltet og markert, og anvisninger fra entreprenør/dykkerfirma må følges.

Entreprenør og dykkerfirma kan kontaktes på kanal 6. 

I perioden 1 juni til 1 juli vil det ikke foregå arbeider slik at seilingsløpet da skal kunne benyttes som normalt.

TBF beklager de ulempene dette måtte medføre, men dette er tiltak som ligger utenfor vår kontroll.

Mvh

TBF administrasjonTilbake