Skadedyr i drivstoffboden

Steinar Skaar, 20. April 2023


Vi har dessverre vært så uheldige at vi har fått skadedyr (rotte) i drivstoffboden. TBF er i kontakt med skadedyrfirma for å bli kvitt problemet.

Skadene på drivstoffboden er dessverre så store at boden må saneres av profesjonelt personell. Dette kan ta noe tid.

Det har vært lagt ut gift inne i boden, slik at vi ber om at andre dyr holdes på noe avstand fra denne.

Det er videre mulig, men ikke avklart, om uregelmessighetene ved drivstofforsyningen kan ha sammengheng med skadedyrproblemet.

Mvh

TBF administrasjonTilbake