Parkeringsbegrensninger på Grilstad 2-5 juni

Steinar Skaar, 30. May 2023


Til alle som benytter parkeringsplassene på Grilstad:

TBF vil sammen med KNBF som kjent arrangere Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag på Grilstad søndag 4 juni.
I forbindelse med arrangementet vil ytre molo bli helt stengt for parkering søndag 4 juni fra kl 0900 til kl 1700.

Det vil videre være betydelige begrensinger for motorferdsel og parkering på ytre molo i perioden fredag 2 til mandag 5 juni pga oppsett av arrangementstelt og andre forberedelser til arrangementet. Sperrebånd vil bli satt opp.

Indre molo vil være åpen for ferdsel og parkering som vanlig gjennom helgen. Det vil imidlertid kunne bli mye trafikk på området søndag 4 juni slik at TBF ber om at bilbruk på Grilstad denne dagen begrenses til det absolutt nødvendige.

TBF beklager de ulemper dette måtte medføre.

Mvh
TBF administrasjonTilbake