Redusert kapasitet og ferieavvikling TBF kontor sommeren 2023

Steinar Skaar, 26. June 2023


TBF administrasjon vil avvikle ferie i perioden 3 juli til 20 august. Det vil i denne perioden være redusert bemanning på TBF kontor og redusert kapasitet til vedlikehold i havnene.

Det vil ikke bli behandlet søknader om medlemskap og båtplass i perioden 17 juli til 13 august.

TBF kontor vil være sporadisk bemannet i uke 31 og 32 (31 juli til 11 august). TBF administrasjon kan i denne perioden kontaktes man - torsdag kl 1000 -1300 og fredag kl 1000 - 1200 på tlf  73 52 11 59.

TBF gjør for ordens skyld oppmerksom på at ved båthavari i havnene skal dette primært meldes til og assistanse gis av Trondheim brann og redning (TBR).

Hvis det likevel skulle oppstå kritiske situasjoner i perioden hvor kontoret er stengt og som krever medvirkning av TBF kan vi nås på telefon 469 12 750.

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medlemmer god sommer og ønsker lykke til med en forhåpentligvis flott båtsesong.

Mvh

TBF administrasjonTilbake