TBF besøkshavner Trondheim sentrum

Steinar Skaar, 12. July 2023


Da har TBF endelig fått ferdigstilt besøkshavnene i hhv Dokkbassenget på Solsiden og ved Royal Garden.

I Dokkbassenget er det båsplasser på 4 meters bredde som passer for båter opp til ca 35', mens bryggen på Royal Garden er en Longsidebrygge som også kan benyttes av større båter.

Betaling for disse båtplassene gjøres gjennom "Gomarina" appen som bør være kjent for de fleste båteiere.

Sesongen 2023 er prisen lik for båtplassene i sentrum med kr 250 pr døgn, alternativt 120 kr for 4 timer.

TBF håper at dette kan være et godt tilbud til alle som ønsker å besøke Trondheim med fritidsbåt.

Mvh

TBF administrasjonTilbake