Utsettelse av begrensninger på ferdsel under Nidelv bru

Steinar Skaar, 3. August 2023


Bane NOR skal som kjent utføre arbeider under Nidelv bru hvor det tidligere har blitt annonsert at seilingsløpet under brua vil være stengt på virkedager mellom kl 0700 til 1600. 

TBF har mottatt informasjon om at arbeidene er utsatt slik at det ikke vil være noen begrensninger på bruk av seilingsløpene ut august 2023. Det er noe uklart når arbeidene vil gjennopptas, men det kan påregnes at dette vil skje fom september 2023.

Mvh

TBF administrasjonTilbake