Stengning av Skansen bru 2-4 september

Steinar Skaar, 22. August 2023


TBF har mottatt følgende melding fra Bane NOR:

Vedlikehold på Skansen Bru.

Det skal utføres arbeid ved og på Skansen jernbanebru i helgen den 2. – 4. september. I denne forbindelsen kan ikke brua åpnes for båttrafikk mellom lørdag den 2. september klokken 07:00 og mandag den 4. september klokken 02:00.

Det henvises ellers til Trondheim Havn sine hjemmesider Bruåpning - Trondheim Havn for tidspunkter der Skansen bru kan åpnes.

Eventuelle henvendelse angående dette rettes til følgende e-posten: skansen.nidelv.bru@banenor.no.

Mvh
TBF administrasjonTilbake