Problemer med leveranse av 98 oktan bensin

Steinar Skaar, 19. September 2023


Det er dessverre for tiden utfordringer med leveransen av 98 oktan bensin. Vi har pr 19 september fremdeles 98 oktan tilgjengelig i anlegget, men vi kan ikke garantere levering av bensin når dette er brukt opp.

Dette er forhold som ligger utenfor TBFs kontroll. 

TBF vil følge opp saken og beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre.

Mvh

TBF administrasjon

 Tilbake