Lekkasje på pistol for bensinfylling på Grilstad

Steinar Skaar, 27. October 2023


Det er påvist lekkasje på pistol for bensinfylling på Grilstad. Bruk av denne bør derfor unngås inntil feilen er utbedret. 

 

Mvh TBF administrasjon Tilbake