Drivstoffanlegg på Grilstad er ok

Steinar Skaar, 9. November 2023


TBF har nå fått reparert drivstoffpåfylling for bensin på Grilstad. 

 

Mvh

TBF administrasjonTilbake