Om vinterforberedelser av båt

Steinar Skaar, 6. September 2021


Vedlagt ligger en oversikt over nyttige forberedelser for å forberede båten til vinteropplag.

 

Mvh

TBF administrasjon fr_vinteren_kommer_.pdf (605 kb)Tilbake