Om innlogging på Havneweb

Steinar Skaar, 28. September 2021


Enkelte av medlemmene vil møte en endret innloggingsside ved innlogging til Havneweb. Dette skyldes at Havneweb nå også blir tilgjengelig som en app med mulighet for å være medlem i og logge seg inn i flere foreninger som benytter Havneweb.

For å komme inn i den vanlige web-siden for Trondheim båtforening kan det trykkes på det grønne feltet med "Trondheim båtforening" i rubrikken tilknyttede havner.

Mvh

TBF administrasjonTilbake