MBF historie

1960 - Mosjøen båtforening ble stiftet

1963 - Organisert havn bak Flokkmann           

1980 - Første fellestur – den gikk til Rødøyvågen

1986 - Ny havn mudret ved Baustein               

1990 - Steinmolo rundt havna og offisiell åpning

1991 - Dieselfylling i havna                                 

1993 - Mudring og bygging av brygge 3         

1997 - Havna ble utvidet østover (mot landsida)

2000 - Opphalingshus og slip                             

2008 - Oppstart av stedsutviklingsprosjekt   

2009 - Ny gjestebrygge                                         

2011 - Ny brygge 2 og 3                                         

2012 - Ny brygge 1                                                 

2013 - Fyrlykt på plass med lys                           

2016 - Drivstoffanlegg for bensin og diesel samt ferdigstillelse av kaifront

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Strøm
Toalett
Vaskemuligheter