Velkommen til Mosjøen Båtforening

Mosjøen Båtforening ble stiftet i august 1960 og er i dag en av de største båtforeninger i Nordland med 198 båtplasser og med ca. 287 medlemmer.

Mosjøen Båtforening tilbyr 65 meter gjestebrygge og i vårt servicebygg finnes kjøkken, toaletter/dusj, oppholdsrom og mulighet for kaste avfall.

 Området rundt marinaen er meget innbydende, både for våre medlemmer / båtgjester og kommunens befolkning som i økende grad bruker båthavna til turmål og rekreasjon.

 Informasjonstavler rundt om i havna beskriver blant annet MBF`s historie, Baustein gjennom historien, sagbrukene i området, byens to store båtbyggere og tømmerfløting.

 

Mosjøen Båtforening har til mål å gjøre havneområdet attraktivt og tilgjengelig for alle.