Fender Marine forsikringstilbud

RBF, 19. February 2021


Tilbud fra Fender Marine:

I Fender Marine satser vi i 2021 på å få inn flere båter som ligger i gode og godkjente havner. Derfor ønsker vi å gi deres medlemmer opptil 30% rabatt igjennom en kampanje på 2 måneder. Linken under fører til en side hvor deres medlemmer kan registrere seg for å få et uforpliktende tilbud.

https://kampanje.fender.no/riskabatforening

fender.pdf (858 kb)Tilbake