Riska Båtforening:                   post@riskabat.no

Riska Båtforening har over 700 medlemmer og omkring 357 båtplasser. Du må hvert år melde din interresse for kjøp og leie av båtplasser. Helårsleie vil bli prioritert.

  

Våre båtplass størrelser:

A-plasser: For båter med bredde inntil 2,2 meter og lengde inntil 7 meter.

B-plasser: For båter med bredde inntil 3,2 meter og lengde inntil 10 meter.

C-plasser: For båter med bredde inntil 4,2 meter og lengde inntil 13 meter.

Vi har egne plasser for ungdom med båt:)              Ta kontakt med driftsleder.

 

 

Priser for leie av båtplasser:

Leie av båtplass type A pr mnd: 500,-                   Leie av båtplass type B pr mnd: 700,-                   Leie av båtplass type C pr mnd: 900,-                                                                                                                                      

Med båtens lengde menes total lengde fra evt. baugspyd eller bom, foran på båten, til badeplattform eller ytterste punkt på davider eller lettbåt, bakerst på båten. Med båtens bredde menes maksimal båtbredde.

Gjesteplasser i havnen: 

Riska båtforening har dessverre ingen oppmerkede gjesteplasser. Ta kontakt med driftsleder for å se om vi har noe tilgjengelig. Det er mulig å legge seg inne ved Bryggen Senter, der det også er tilgjengelig strøm. Vær obs for bølger fra hurtigbåten som ved enkelte anløp kan forårsake problemer.

ViPPs nummer: 96328

 

  

 Fornyingsavgiften:

Fra 2006 innførte Riska båtforening en ”Fornyingsavgift”.  Den vil gjelde for alle som eier en båtplass i Riska båtforening, og vil bli innkrevd sammen med kontingent og havneavgift.  Den er imidlertid skilt ut som egen avgift, fordi de midlene som betales inn skal settes inn på sikringsfondet. Derved kan midlene bare disponeres etter et vedtak på en generalforsamling.

Nivået på fornyingsavgiften er basert på at bryggene har en forventet levetid på 30 år.  Dette gir oss en fornyingsavgift på kr. 1400.- / 1975.- / 2560.- for henholdsvis A / B / C plasser.

Med dette er det etablert en ordning som tar vare på de verdier som ligger i bryggene våre, og styret kan starte på arbeidet med å fornye de bryggene som trenger det mest.

 

Bilde av havnen:

 rbf bilde av havnen

Fasiliteter