Riska Båtforening:                   post@riskabat.no

Riska Båtforening har over 700 medlemmer og omkring 357 båtplasser. Du må hvert år melde din interresse for kjøp og leie av båtplasser. Helårsleie vil bli prioritert.

Havnekart:  havnen2021.pdf (55 kb)

Fortøyningsregler: rbf_regler.pdf (245 kb)

Taudimensjoner:  taudimensjoner_rbf_2021.pdf (1,2 mb)

Våre båtplass størrelser:

A-plasser: For båter med bredde inntil 2,2 meter og lengde inntil 7 meter.

B-plasser: For båter med bredde inntil 3,2 meter og lengde inntil 10 meter.

C-plasser: For båter med bredde inntil 4,2 meter og lengde inntil 13 meter.

Vi har egne plasser for ungdom med båt:)

Våre ungdomsplasser er beregnet til ungdom under 18 år.

            Ta kontakt med driftsleder.

 

 

 

Priser for leie av båtplasser:

Leie av båtplass type A pr mnd: 600,-                   Leie av båtplass type B pr mnd: 800,-                   Leie av båtplass type C pr mnd: 1000,-        

Døgnleie: kr 150,-      

Priser for innskudd til av bruksrett/andelsplass:

Båtplass type A:  45.000,-                                            Båtplass type B:  64.000,-                                          Båtplass type C:  82.000,-  

                                                                                                                      

 

Presisering av båtplass størrelser:

§ 2.2 Båtstørrelser

Båtplassene er kategorisert i tre ulike klasser: A-, B- og C-plasser. Innen hver kategori må båtens lengde og bredde ikke overstige de maksimale mål, jamføre «skoeske-prinsippet».

 «Skoesken-prinsippet» har som hensikt å definere de maksimale mål som er tilgjengelig for de ulike kategoriene båtplasser. Lengde måles fra kaifront på flytebryggen, og bredde måles mellom utriggerne. I denne «skoesken» skal det også være plass til forsvarlig fendring. Forsvarlig fendring er når fenderen henger løst mellom båt og utrigger. 

A-plasser: «skoeskens» bredde inntil 2,2 meter og lengde inntil 7 meter. 

B-plasser: «skoeskens» bredde inntil 3,2 meter og lengde inntil 10 meter. 

C-plasser: «skoeskens» bredde inntil 4,2 meter og lengde inntil 13 meter.

Med båtens totale lengde menes total lengde fra eventuelt baugspryd, eller bom foran på båten, til ytterste punkt på badeplattform, daviter eller eventuelt gummibåt bakerst på båten. 

Med båtens bredde menes maksimal båtbredde.

 

Gjesteplasser i havnen: 

Riska båtforening har dessverre ingen oppmerkede gjesteplasser. Ta kontakt med driftsleder for å se om vi har noe tilgjengelig. Det er mulig å legge seg inne ved Bryggen Senter, der det også er tilgjengelig strøm. Vær obs for bølger fra hurtigbåten som ved enkelte anløp kan forårsake problemer.

ViPPs nummer: 96328

Døgnleie: kr 150;-

OBS!    Bryggen Senter har egen båthavn: https://bryggensenter.no 

  

 Fornyingsavgiften:

Fra 2006 innførte Riska båtforening en ”Fornyingsavgift”.  Den vil gjelde for alle som eier en båtplass i Riska båtforening, og vil bli innkrevd sammen med kontingent og havneavgift.  Den er imidlertid skilt ut som egen avgift, fordi de midlene som betales inn skal settes inn på sikringsfondet. Derved kan midlene bare disponeres etter et vedtak på en generalforsamling.

Nivået på fornyingsavgiften er basert på at bryggene har en forventet levetid på 30 år.  Dette gir oss en fornyingsavgift på kr. 1500.- / 2110.- / 2740.- for henholdsvis A / B / C plasser.

Med dette er det etablert en ordning som tar vare på de verdier som ligger i bryggene våre, og styret kan starte på arbeidet med å fornye de bryggene som trenger det mest.

 

Bilde av havnen:

 rbf bilde av havnen

Fasiliteter