Søknad om båtplass/medlemsskap i Riska Båtforening

Alle båter i havnen skal være ansvarsforsikret og registrert i godkjent båtregister!

 

 Søknad om kjøp/bytte av rett til fast båtplass sendes via Min Side!

Frist 15. februar hvert år.

Dette må gjøres hvert år, og gjelder for alle som ønsker å være på venteliste for kjøp av båtplass.

 

 

Leie av båtplass: søknad sendes via Min Side for de som allerede er medlem.

Du må være medlem av foreningen for å kunne stå på venteliste.                                                               Helårsleie vil bli prioritert fremfor sommerleie/vinterleie.

Tildeling av båtplasser følger ansiennitets-prinsippet, dvs at den med lavest medlemsnummer vil bli spurt først ved en ledig båtplass. Du får melding via mail hvis du får tildelt leieplass.

Vi har venteliste for tildeling av båtplasser som gjelder fra 1. Januar hvert år og varer ut året. Dvs at dersom du står på venteliste må du søke på nytt hvert år fra 1. Januar. Listene blir automatisk nullstilt 31.12. 

Tildeling av båtplasser vil skje fra 15. Mars hvert år. Plasser som blir tilgjengelige ila sesongen tildeles fortløpende etter ansiennitet. 

Vinterplasser vil ofte være tilgjengelige fra oktober/november og til påske, eller etter nærmere avtale. Du kan også søke om dette via skjema under.

Vi leier ut "jolle-plasser" til ungdommer. 

Båteier på leieplass må kunne vike plassen med 14 dagers varsel hvis plasseier ønsker å bruke sin plass. 

Alle som leier båtplass skal ha et gult RBF-merke med medlemsnummer på båten. 

Ta kontakt med driftsleder hvis du mangler dette!

 

 

Her kan du søke om medlemsskap og leie av båtplass:

Kun for nye medlemmer! Er du allerede medlem? Logg deg inn på "Min Side".

Dersom du ønsker å melde deg inn i Riska Båtforening skal det gjøres via dette skjema.

Du vil få en bekreftelse på medlemsskapet når vi registrerer din innbetaling av faktura vi sender deg.