Teie Båthavn ligger i enden av Parkveien på Teie på Nøtterøy i Færder kommune. Havna eies av Færder kommune, men leies ut til Teie Båtforening. Innbyggere i Færder kommune har fortrinn ved tildeling av fast plass, men sesongplasser leies ut også til utenbygdsboende.