Teie Båthavn

Vi ligger i enden av Parkveien på Teie på Nøtterøy i Færder kommune. 
Havna eies av Færder kommune, men leies ut til Teie Båtforening. 


Innbyggere i Færder kommune har fortrinn ved tildeling av fast plass, men sesongplasser leies også ut til utenbygdsboende. 

 Pr 7.4.2022 har vi to ledige faste plasser. Begge er med wire akterfeste. Vi har også 5 ledige leieplasser.         3 plasser av typen BPP 3,5  en av typen CPF 3,6 og en av typen BF 2,6 .  Se Priser for forklaring https://www.havneweb.no/tool/mod_dokumenter/files/15/13032022_192313_priser-2022.pdf