Teie Båtforening blir drevet på dugnad. Det er etter måten mange involvert i driften. For å kvalitetssikre avtaler og søknader mm prøver vi å unngå muntlige avtaler og beskjeder. All kommuniksjon skal derfor skje skriftlig. Primært ved bruk av "Havneweb" sekundært via mail til post@teiebat.no