Havna har 600 plasser. Medlemmer som ikke skal bruke plassen sin en sesong tilbyr den til leie gjennom foreningen. På utsiden av pir null, vendt mot SØ tilbyr vi leieplasser på døgnbasis. Det er strøm på bryggene, men for å komme inn til dusj og toalett kreves det nøkkelbrikke. Den samme brikken går også til bommene og miljøstasjonen. Den nordre bommen er stengt om natten. Alle båteiere i havna kan ringe bommer og dører for å åpne.

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Strøm
Toalett