Litt om oss

Havna har 600 plasser. Medlemmer som ikke skal bruke plassen sin en sesong tilbyr den til leie (framleie) gjennom foreningen. Slik kan alle søke om sommerplass en sesong av gangen.

Det går nattevakter i havna!

Havneområdet er begrenset med et solid steingjerde. Det fører to bommer inn til landområdet. 

Medlemmer kan åpne bommene med en elektronisk nøkkelbrikke (som var til salgs fram til 2020) eller ved å ringe til bommen. De kan  i tillegg ringe dørene til vaktbua og miljøstasjonen for å åpne. De som allerede har nøkkelbrikke kan fremdeles bruke den. Nye nøkkelbrikker er ikke til salgs. Bruk av telefon for å åpne fordrer at medlemmets telefonnummer er lagt inn i bom/dør-systemet.

Den nordre bommen (BomNord) er stengt om natten.  Den søndre åpner seg automatisk ved utkjørsel.

Ikke-medlemmer kan åpne BomSyd ved å ringe nummeret som står på bommen . Det koster kr 50,- som belastes telefonabonnementet.

Fasiliteter
Strøm