Teie Båthavn

Vi ligger i enden av Parkveien på Teie på Nøtterøy i Færder kommune. 
Havna eies av Færder kommune, men leies ut til Teie Båtforening. 


Innbyggere i Færder kommune har fortrinn ved tildeling av båtplass, men sesongplasser leies også ut til utenbygdsboende.