Teie Båthavn

Vi ligger i enden av Parkveien på Teie på Nøtterøy i Færder kommune. 
Havna eies av Færder kommune, men leies ut til Teie Båtforening. 


Innbyggere i Færder kommune har fortrinn ved tildeling av fast plass, men sesongplasser leies også ut til utenbygdsboende. 

 

Vi har pr 10.03.2021 ingen ledige plasser, hverken faste eller leieplasser. Vi har noen jolleplasser med moring akterfeste. Dette må ikke hindre deg i å søke. Det skjer stadig noe, men vi må nok dempe forventningene.