Vann, strøm og fortøyninger

Christian Foyn , 16. October 2023


Bryggeansvarlig Knut Erik Hejdenberg (90969056) melder:
1) Vannet stenges og vannledningene blir blåst tomme for vann før frosten setter inn. Senest 31.10. (det har vært frost i natt 16.10 på Teie)
2) Strømmen tas på alle bryggene 31.10. unntatt på de bryggene der folk er tildelt vinterplass (pir null, 1 og 9) De som skal bruke strøm etter 31.10. må skaffe foreningens blåe strømkabel med måler (Tom Lilleberg averterer når utdeling finner sted)
3) Alle fortøyninger MÅ fjernes når båten tas opp. Også linene som går til wire-akterfeste.
4) Skal du ligge ute etter 31.10. må du melde fra til bryggeansvarlig

Vennlig hilsen Christian Foyn, listefører Teie Båtforening

Denne meldingen er sendt, som epost, til alle med båt i havna.

Vi opplever at epost kan havne i søppelposten hos mottaker, sjekk det hos deg.Tilbake