Miljømandag @Hvalfangstmuseet mandag 27.11.2023 kl. 19:15

Christian Foyn , 17. November 2023


Sammen med Oslofjordens Friluftsråd og Hvalfangstmuseet i Sandefjord inviterer vi til en informasjonskveld om Havnespy (japans sjøpung) som er e ny invaderende art. Arten er foreløpig ikke påvist hos oss, men er antagelig i området i mindre omfang. Send gjerne invitasjon til alle dere tenker kan være interessert.  Det er mulig å delta fysisk, eller bare høre på selve web-foredraget om havnespy. Påmelding gjøres via lenken nedenfor (fysisk fremmøte) eller for digitalt, ved å sende epost – se informasjon nedenfor.

Spre gjerne invitasjonen videre til deres nettverk/andre som bør ha kunnskap om dette. 

 Miljømandag på museet - jakten på japansk sjøpung (deltager.no)

Havnespy – en fremmed art med alvorlige konsekvenser for norske havområder

 I samarbeid med Havforskningsinstituttet, Færder Nasjonalpark og Hvalfangstmuseet, ønsker Oslofjordens Friluftsråd velkommen til Miljømandag 27. november kl. 19:45 – 21:15 i kaféen på Hvalfangstmuseet. Dette er en kveld for alle som er interessert i hva som skjer under vannflata i Oslofjorden.

 Temaet er fremmede arter i norske farvann, med særlig fokus på japansk sjøpung/havnespy.

 Deltagelse ved oppmøte på Hvalfangstmuseet: klikk her for påmelding (lenken åpner påmeldingsskjema for utfylling). Påmeldingsfrist fredag 24. november 2023 kl. 12:00.

 Gratis inngang og enkel servering (påmelding påkrevd).

Gjentar påmeldingsadressen i tilfelle lenken over ikke fungerer:

https://www.deltager.no/register/Miljomandagpamuseetjaktenpajapansksjopung_14112023095050#/

 Dørene åpner kl. 19.30.

 Deltagelse på Teams (gjelder kun innlegget kl. 20-21, se program): Ønsker du å delta kun digitalt, vil det være mulig å følge Havforskningsinstituttets (HI) innlegg om Havnespy fra kl. 20:00 – 21:00 på Teams. Send e-post merket «Webinar havnespy» i emnefeltet til dagroal@oslofjf.no innen fredag 24. november kl. 12:00. Etter påmelding mottar du en e-post med påmeldingsbekreftelse og lenke til webinaret. Kvelden som helhet blir ikke streamet, det er kun HI-foredraget fra kl. 20-21 som går «live» på Teams.

 Japansk sjøpung, eller havnespy, er en ny, fremmed art i norsk, marint miljø. Havnespy formerer seg raskt, og spres over store områder via båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip. Den legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter.

 Program

19.30:               dørene åpner

19.45 – 20.00: velkommen og introduksjon v/Oslofjordens Friluftsråd

20.00 – 21.00: live-streamet webinar om «havnespy» (Vivian Husa, Havforskningsinstituttet)

21.00 – 21.10: Færder Nasjonalpark er 10 år og nasjonalparkforvalteren har ordet

21.10 – 21.20: Plastsmarte båthavner – om vrakbåter og -brygger v/Oslofjordens Friluftsråd

-----

I Norge finnes en rekke fremmede, marine arter, mange av dem etablert de siste par-tre 10-årene. Konsekvensene for norsk natur kan være store. Flere arter står også på dørstokken til landet vårt. Dette er såkalte dørstokkarter, arter som med stor sannsynlighet vil etablere seg i norsk natur på sikt. Norske myndigheter har økt satsning på å oppdage og bekjempe uønskede arter tidlig.

Hoveddelen av kvelden er et live-streamet webinar på storskjerm (kl. 20.00 – 21.00), der Havforskningsinstituttet gir en oversikt over fremmede, marine arter, med særlig fokus på havnespy (japansk sjøpung - Didemnum vexillum) og lett identifiserbare problemarter.

                         Praktisk informasjon

                Sted: Hvalfangstmuseet, Sandefjord (Museumsgata 39)

                       Tid: mandag 27. november 2023. Dørene åpner kl. 19.30. Arrangementet varer til kl. 21.15.

                       Foredrag / webinar: Vivian Husa (forsker), Havforskningsinstituttet (kl. 20.00 – 21.00)

                       Tema: fremmede arter i norske farvann

 Med vennlig hilsen

 Anne Sjømæling

nasjonalparkforvalter

Færder nasjonalpark

 Telefon: 95 44 5740/33 37 11 77

E-post: ansjo@statsforvalteren.no     

https://ferdernasjonalpark.no/

 

 Tilbake