til_havneweb

heading

Du finner oss på Nøtterøy's sørvestlige hjørne, 12 km fra Tønsberg, rett ved kommunebryggen og fergeleiet ut til Veierland.

Tenvik båtforening har 52 medlemmer. Vi har et bryggeanlegg med plass til 100 småbåter, så vi har også plasser for utleie. Er du interessert i medlemskap eller å leie en plass så finner du mer informasjon ved å velge "Medlem eller leietaker?" i menyen til venstre.

 

NYHETER

vinterbaat

Vinterplasser

Publisert: 24.09.2021

Båtforeningen har plasser til utleie i perioden 01.10.2021-31.03.2022. Vi kaller dette "vinterplasser". De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må søke om plass nå.

Søknad om leie av vinterplass må registreres fortrinnsvis på båtforeningens web-løsning, eventuelt ved å sende en e-post til bjorn.ivar.nilsen@tenvikbrygge.no. 

Vær oppmerksom på:

Båtforeningen tar ikke ansvar for situasjoner som måtte oppstå på grunn av værhold. Båtforeningen tar ikke ansvar for snørydding i havneområdet. Leieforholdet løper selv om sjøen skulle fryse til.

Vinterplass faktureres forskuddsvis. Tilgangen til båtplassen bortfaller dersom faktura ikke betales til forfall.

Eventuell tilgang til strøm må avtales på forhånd. Leietaker må i så fall anskaffe og montere måler etter anvisning fra båtforeningen. Båtforeningen viderefakturerer strømforbruket basert på til enhver tid gjeldende prisliste.

Tilgang til vinterplass i en sesong gir ingen automatisk tilgang til vinterplass påfølgende sesong. Man må søke om plass før hver sesong.

Tilgang til vinterplass opphører 31.03. og gir ingen tilgang til plass eller opplag i båthavnen etter denne datoen.

Leietaker av vinterplass plikter å forholde seg til båtforeningens ordensreglement.

 

vinteropplag

Tips og råd om vinteropplag

Publisert: 24.09.2021

De fleste av oss skal straks igang med vinteropplag av båten. Vi har funnet fram internett-lenker til mange nyttige tips og råd om vinteropplag:

https://www.redningsselskapet.no/sikker-til-sjos/tips-for-vinteropplag/

https://www.redningsselskapet.no/sikker-til-sjos/ta-batservicen-selv/

https://www.finn.no/motor/artikler/bat/atte-tips-du-aldri-bor-glemme-nar-du-tar-opp-baten-for-vinteren

http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/baat/slik-gjoer-du-baaten-klar-for-vinteren/a/574043/

https://www.aftenposten.no/bil/Slik-gjor-du-baten-vinterklar-7196b.html

Lykke til :-)