til_havneweb

heading

Du finner oss på Nøtterøy's sørvestlige hjørne, 12 km fra Tønsberg, rett ved kommunebryggen og fergeleiet ut til Veierland.

Tenvik båtforening ble stiftet i 1978 og har 52 medlemmer. Vi har et bryggeanlegg med plass til 100 småbåter. Er du interessert i medlemskap eller å leie en plass så finner du mer informasjon ved å velge "Medlem eller leietaker?" i menyen til venstre.

 

NYHETER

 

 Innkalling til årsmøte

Publisert: 07.03.2023

Båtforeningens medlemmer (ikke leietakere) innkalles til årsmøte torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00. Møtet er lagt til Tømmerholt idrettshus.

Eventuelle innkomne forslag må være styret i hende innen tirsdag 21. mars 2023.. Disse vil bli tilgjengelig på www.tenvikbrygge.no etter hvert som de måtte komme inn og har blitt styrebehandlet.

Innkalling og sakspapirer er tilgjengelig her.

 

Om strøm og vann i båthavnen

Publisert: 05.10.2022

Båtforeningen får en del spørsmål om strøm og vann i båthavnen. Særlig strøm har blitt et aktuelt tema.

Bryggeanlegget er utstyrt med 230V CEE strømuttak. Medlemmer og leietakere kan i perioden 1. april til 30. september benytte strømuttak til vedlikehold av egen båt. Bruk av strømuttak utover den perioden man selv oppholder seg på brygga skal på forhånd avtales med båtforeningen. Gjester gjør egen avtale med båtforeningen om bruk av strøm, hvis ønskelig.

I perioden 1. oktober til 31. mars (vintersesongen) kan strømuttak kun benyttes etter nærmere avtale med båtforeningen. Tilkopling til strøm i vintersesongen forutsetter at båteier bekoster og monterer strømmåler som er godkjent av båtforeningen.

Bryggeanlegget har vannposter med 21 mm (G1/2") gjenger. Vann er normalt tilkoplet i perioden 1. april til 30. september og kan benyttes av medlemmer, leietakere og gjester. Båtforeningen betaler for sitt vannforbruk og henstiller alle brukere å unngå unødvendig forbruk.