Vår nødplakat

nodnr

Informasjon det er aktuelt å gi:

* Jeg befinner meg småbåthavnen i Tenvik i Færder kommune

* Min veiadresse er Tenvikveien 377 i Færder kommune, adkomst eventuelt via nedgjøring til høyre før Søndre Tenvikvei 1

* Min posisjon er 59 grader 10 minutter 25 sekunder nord 10 grader 21 minutter 57 sekunder øst

Adkomst med bil: Enten Tenvik kommunale brygge (sørlige endepunkt for Tenvikveien i Færder kommune) eller innkjøring til havneområde inn Søndre Tenvikvei og til høyre rett før Søndre Tenvikvei 1. Innkjøringen kan være avstengt med låst kjetting.

Adkomst med båt: Båtforeningens eget bryggeanlegg eller Tenvik kommunale brygge.

Adkomst med helikopter: Tenvik kommunale brygge (areal ca 20x20 meter, NB: strøm luftstrekk 1 meter mot vest) eller grasslette rett nord for rundkjøringen i Tenvik (areal ca. 70x30 meter, NB: tele luftstrekk nord-sør-retning midt over grassletta, samt høyspent luftstrekk 40 meter mot nord).

==========================

Vær oppmerksom på at det finnes forskjellige koordinatsystemer. EU89 med grader, minutter og sekunder er den tradisjonelle måten å angi geografisk koordinat på. EU89 med desimalgrader har likevel blitt en svært vanlig skrivemåte for angivelse av geografisk koordinat.

Koordinatsystem φ Nord λ Øst
EU89, grader, minutter og sekunder 59°10′25″ 10°21′57″
EU89, grader, desimal minutter og-sekunder 59°10.41′ 10°21.94′
EU89, desimalgrader 59.1736 10.3658
EU89, UTM-sone 32 6560179 578070
EU89, UTM-sone 33 6568582 235234

Adresser

Bryggeanlegg: Tenvikveien 377. Klikk her for å se kart.

Postadresse (som registert i Enhetsregisteret): Tenvik båtforening, Tenvikveien 342, 3140 Nøtterøy

Kontaktpersoner

Styret

Verv

Navn

Adresse og postnr./-sted

Telefon

E-post

Leder

Bjørn Ivar Nilsen

Øvre Smidsrødvei 62 B, 3120 Nøtterøy

980 31 923

bjorn.ivar.nilsen@tenvikbrygge.no

Nestleder

Jan Tore Olsen

Småvikveien 81, 3140 Nøtterøy

417 68 488

jan.tore.olsen@tenvikbrygge.no

Sekretær

Anders Gundersen

Brattåsveien 139, 3140 Nøtterøy

930 93 093

anders.gundersen@tenvikbrygge.no

Kasserer

Tor Ivar Kolpus

Tenvikveien 342, 3140 Nøtterøy

901 44 507

tor.ivar.kolpus@tenvikbrygge.no

Styremedlem

John Einar Enger

Tenvikveien 338, 3140 Nøtterøy

469 15 354

john.einar.enger@tenvikbrygge.no

Styremedlem

Ivar Sørensen

Brevikveien 23, 3135 Torød

970 88 421

ivar.sorensen@tenvikbrygge.no

 

 

Valgkomitéen

Navn

Adresse og postnr./-sted

Telefon

E-post

Bjørnar Sørensen

Tenvikveien 341, 3140 Nøtterøy

957 48 459

soerens4@online.no

Åsne Rui

Frøyas vei 9, 3115 Tønsberg

918 52 525

aasne@rui.no

Linda Merete Pedersn Olsen

Sagglovaveien 6, 3140 Nøtterøy

975 11 415

limepe@icloud.com

 

Båtforeningens representanter i fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy

Navn

Adresse og postnr./-sted

Telefon

E-post

Bjørn Ivar Nilsen

Øvre Smidsrødvei 62 B, 3120 Nøtterøy

980 31 923

bjorn.ivar.nilsen@tenvikbrygge.no

Tor Ivar Kolpus

Tenvikveien 342, 3140 Nøtterøy

901 44 507

tor.ivar.kolpus@tenvikbrygge.no

 

Andre verv og kontaktpersoner

Verv

Navn

Adresse og postnr./-sted

Telefon

E-post

Revisor

Petter Mello

Bregneveien 30, 3142 Vestskogen

906 35 350

petter@mello.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annen relevant informasjon

Organisasjonsnummer: 989 397 443

Medlem av Kongelig Norsk Båtforbund, medlemsnr.: 12363

Oversikt over plassnummer i båthavnen (skjematisk, ikke kart i målestokk) finner du ved å klikke her.

Kart over båtforeningens område (i målestokk 1:500) finner du ved å klikke her.