til_havneweb

heading

Du finner oss på Nøtterøy's sørvestlige hjørne, 12 km fra Tønsberg, rett ved kommunebryggen og fergeleiet ut til Veierland.

Tenvik båtforening ble stiftet i 1978 og har 52 medlemmer. Vi har et bryggeanlegg med plass til 100 småbåter. Er du interessert i medlemskap eller å leie en plass så finner du mer informasjon ved å velge "Medlem eller leietaker?" i menyen til venstre.

 

NYHETER

 

 Medlemskontingent og årsleie 2023

Publisert: 18.05.2023

Faktura er nå sendt ut pr. e-post til alle medlemmer, alle faste leietakere og til alle sesongleietakere. Båtforeningen har store utbetalinger nå rett før sommersesongen, og vi oppfordrer til at alle betaler sin faktura til forfall.

Henvendelser til styret (v/ styrets leder) om framleie, endring av plass o.s.v. hadde frist 1. april. Henvendelser som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende og blir besvart etter hvert som styret finner sesongleietakere til de ledige plassene.

Medlemmer som pr. 1. april har meldt inn at de ikke ønsker å benytte sin plass i sommer, og hvor båtforeningen har greid å finne sesongleietaker for denne sommeren, har kun blitt fakturert for medlemskontingent kr 900.

Faste leietakere som har meldt inn at de ikke ønsker å benytte sin plass i sommer, og hvor båtforeningen har greid å finne sesongleietaker for denne sommeren, skal enkelt og greit ikke ha mottatt faktura på årsleie.

Medlemmer og faste leietakere som i tiden framover måtte gi beskjed om at de ikke ønsker å benytte sin plass i sommer vil få tilsendt kreditnota forutsatt at styret finner sesongleietaker til den aktuelle båtplassen. Båtforeningen kan dessverre ikke garantere at alle ønsker blir imøtekommet. NB: Så lenge man ikke har mottatt kreditnota er medlemmer og leietakere forpliktet til å betale den opprinnelig utstedte fakturaen til forfall. Eventuelle til gode-beløp blir utbetalt kort tid etter utstedelse av kreditnota.

Henvendelser vedrørende framleie, endring av plass o.s.v. rettes til styrets leder Bjørn Ivar Nilsen, tlf. 980 31 923 eller e-post bjorn.ivar.nilsen@tenvikbrygge.no.

Årsmøte gjennomført

Publisert: 18.05.2023

Årsmøte ble gjennomført 23.03.2023. Årsmøtet hadde de "vanlige" postene på agendaen, bl.a. regnskap, budsjett og valg. Protokollen finner du her.