til_havneweb

heading

Du finner oss på Nøtterøy's sørvestlige hjørne, 12 km fra Tønsberg, rett ved kommunebryggen og fergeleiet ut til Veierland.

Tenvik båtforening har 52 medlemmer. Vi har et bryggeanlegg med plass til 100 småbåter, så vi har også plasser for utleie. Er du interessert i medlemskap eller å leie en plass så finner du mer informasjon ved å velge "Medlem eller leietaker?" i menyen til venstre.

 

NYHETER

 

725_15042021_102635

Medlemskontingent og årsleie 2022

Publisert: 28.04.2022

Faktura er nå sendt ut pr. e-post til alle medlemmer og leietakere. Båtforeningen har betydelige utbetalinger i april/mai, blant annet nedbetaling av lån. Derfor håper vi at alle betaler sin faktura til forfall.

Henvendelser til styret (v/ styrets leder) om framleie, endring av plass o.s.v. hadde frist 1. april og er nå til behandling og blir besvart etter hvert som styret finner leietakere til de ledige plassene.

Medlemmer som pr. 1. april har meldt inn at de ikke ønsker å benytte sin plass i sommer, og hvor båtforeningen har greid å finne leietaker for denne sesongen, har kun blitt fakturert for medlemskontingent kr 800.

Leietakere som har meldt inn at de ikke ønsker å benytte sin plass i sommer, og hvor båtforeningen har greid å finne leietaker for denne sesongen, skal enkelt og greit ikke ha mottatt faktura på årsleie.

Medlemmer og leietakere som i tiden framover måtte gi beskjed om at de ikke ønsker å benytte sin plass i sommer vil få tilsendt kreditnota forutsatt at styret finner leietaker til den aktuelle båtplassen. Båtforeningen kan dessverre ikke garantere at alle ønsker blir imøtekommet. NB: Så lenge man ikke har mottatt kreditnota er medlemmer og leietakere forpliktet til å betale den opprinnelig utstedte fakturaen til forfall. Eventuelle til gode-beløp blir utbetalt kort tid etter utstedelse av kreditnota.

Henvendelser vedrørende framleie, endring av plass o.s.v. rettes til styrets leder Bjørn Ivar Nilsen, tlf. 980 31 923 eller e-post bjorn.ivar.nilsen@tenvikbrygge.no.

arsmote 

Innkalling til årsmøte

Publisert: 28.03.2022

Båtforeningens medlemmer (ikke leietakere) innkalles til årsmøte torsdag 21. april 2022 kl. 19:00. Møtet er lagt til båtforeningens eget område, så dette blir et utemøte med frisk luft og lav smitterisiko.

Eventuelle innkomne forslag må være styret i hende innen onsdag 13. april 2022. Disse vil bli tilgjengelig på www.tenvikbrygge.no etter hvert som de måtte komme inn.

Du finner innkalling og sakspapirer ved å klikke her.