ÅRSMØTESAKER

Innkalling til Årsmøte for 2023 i møtelokalet Klubbhuset, Fagerstrand mandag 29. april 2024 kl. 18.00 

 Husk å skrive ut Innkalling og Årsmelding,  arsmoteinnkallingogberetning202315042024.pdf (1,4 mb)

 Frist for påmelding er innen onsdag 22. april

 1. Påmeldingsskjema ordinært Årsmøte BÅTPLASSEIERE

Skriftlig påmelding til Årsmøte i Fagerstrand Båtforening ble vedtatt på Årsmøtet 25. mars 2004. Det samme gjelder fullmakter (kun plassmedlemmer). 1 medlem kan bare representere 2 andre plassmedlemmer ved fullmakt. OBS! I de tilfeller hvor det i kontrakten er oppført to  eiere er det bare en av eierne som har stemmerett. Eier nr. 2 kan settes opp som ledsager.

Hvis du ønsker å møte på det ordinære Årsmøtet, ber vi om at påmeldingen fylles ut og sendes i henhold til instruks.

Innkalling og Årsmelding fra styret  finner du øverst på denne siden. Referater fra årsmøtet finner du ved å "scrolle" nedover på denne siden. For utskrift av skjema trykk  registrering2024.pdf (240 kb)

2. Fullmaktskjema til ordinært Årsmøte BÅTPLASSEIERE

Dersom du ikke selv kan møte på det ordinære Årsmøtet til Fagerstrand Båtforening, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmaktene må være registrert før Årsmøtet settes. Medlem med båtplass kan representere inntil 2 fullmakter. For utskrift av skjema trykk  fullmakt2024.pdf (218 kb)  for PDF fil 

3. Påmeldingsskjema ordinært Årsmøte ANDRE MEDLEMMER Plasseiere har fortrinnsrett til årets Årsmøte

Skriftlig påmelding til Årsmøte i Fagerstrand Båtforening ble vedtatt på Årsmøtet 25. mars 2004. OBS! I de tilfeller hvor det registrert to eiere blir eier nr. 2 ledsager. Hvis du ønsker å møte på det ordinære Årsmøtet, ber vi om at påmeldingen fylles ut og sendes i henhold til instruks. 

Innkalling og Årsmelding fra styret  finner du ved å "scrolle" opp denne siden. Referater fra årsmøtet finner du ved å "scrolle" nedover på denne siden. 

adobe_logoHvis du ikke har Acrobat reader (leser pdf-filer) så kan programmet lastes ned ved å trykke på linken ovenfor. Følg instruksene du får.

 OBS! Link til Regnskap 2023 og budsjett 2024 blir sendt deg pr e-post. Se innkallings e-post

Ta kontakt med sekretæren, 90 94 24 80 eller sekretar@fabat.no hvis du mener du ikke har mottatt noen E-post fra båtforeningen. (Kan det være fordi du har glemt å gi beskjed om endring av E-post eller vanlig adresseendring? eller sjekk i SPAM katalogen.)

 Kopier linken fra E-posten til din Web-leser eller hvis linken er aktiv så er det bare å trykke på den så kommer du til siden hvor du får opp regnskapet i PDF-format.

 Vi ønsker ikke å la vårt regnskap "flyte rundt" på Internet, derfor sender vi deg linken til denne siden. Det er bare medlemmer med fast båtplass som får tilgang til regnskapet vårt. Andre medlemmer kan få regnskapet ved henvendelse til sekretæren eller møte opp på Årsmøtet og få det presentert der. Du får regnskapet i PDF-format (Acrobat reader)

 Hilsen styret i Fagerstrand Båtforening

Årsmøte referater

 Referat 2023 blir lagt ut når Årsmøtet er avholdt og referatet er godkjent.

Tidligere referater

 referatfraarsmotet2022ifabat15032023.pdf (336 kb)

referatfraarsmotet2021ifabat19052022.pdf (127 kb)

 referatfraarsmotet2020ifabat21092021.pdf (440 kb)

PRISER

Alle med fast båt- eller jolleplass i havnen må betale kontingent i tillegg til havne- eller jolleplasskontingent.

De som ønsker å stå på venteliste må være medlem i båtforeningen og betale kontingent og innmeldings gebyr. 

Nedenfor følger de kontingenter og gebyrer som gjelder inntil Årsmøtet bestemmer noe annet. 

Vi benytter for tiden  mooringo  Mooringo gjesteplass App og der gjelder døgnkontingent for leie av gjesteplass fortsatt kr. 250,- inkl. landstrømBetaling skjer fortrinnsvis via Mooringo eller om man ikke er så digital ennå betal med Vipps : 19520 

Kontingenter:

Medlemskontingent (alle)  Kr. 400,-

Innmeldingsgebyr (gjelder nye medlemmer på venteliste)  Kr. 1.000,-

Havnekontingent:

Båtplasser med bredde inntil 3 meter kr. 2.000,-

Båtplasser med bredde mellom 3 meter og 5 meter vanlige utriggere kr. 2.500,-

Båtplasser inntil 5 meter med store utriggere kr. 3.500,-

Jolleplasser (gjelder ikke plassmedlem)  Kr. 650,-

Vedlikeholdsfond:

Båtplasser inntil 3 meter bredde kr. 1.500,-

Båtplasser inntil 5 meter bredde kr. 2.000,-

Båtplasser med store utriggere kr. 2.500,-

Vinterleie:

Vinterleie, medlem med plass, båt under 5m, (Strøm ikke inkludert) kr. 1.000,-

Vinterleie, medlem med plass, båt inntil 15m, (strøm ikke inkludert) kr. 2.500,-

Vinterleie, medlem uten båtplass og ikke medlem (strøm ikke inkludert) kr. 7.500,-

 Gebyrer:

Gebyr overdragelse/salg (kjøper betaler)  Kr. 1.500,-

Gebyr overdragelse/bytte internt. (begge betaler)  Kr. 750,-

Gebyr overdragelse jolleplass  Kr. 350,-

Vaktgebyr ved uteblivelse av tildelt vakt  Kr. 3.000,-

 Fremleie:

Utleiegebyr (for behandling av forholdet)  Kr. 1.500,-

Fremleiepris er 5 % av båtplassens fastsatte verdi + kr. 2.100,- i havnekontingent + kr. 1.500,- i utleiegebyr.

Eksempel på utleie av 3m plass: kr. 7.545,-.

 Godtgjørelser:

Dugnadsgodtgjørelse (alle) Pr. time Kr. 100,-

Vaktgodtgjørelse til reservevakter Kr. 1.500,-

 Diverse:

Foreningsvimpel  Kr. 250,-

 Pris for kjøp av plass:

 "Vanlige" bryggeplasser på B, F og M: Ved kjøp og bytte er cm-prisen kr.263,- (Alle plasser har gangbar utrigger på en side)

"Store" bryggeplasser: fra B052B til og med plass B088 (partall) og plassene B105L til og med B115L samt plassene fra M052L til og med M066L Ved kjøp/salg og bytte er cm-prisen kr. 326,- pr. cm bredde.

 L-plasser: kr. 20.967,- (Plassen er ca. 2,35m bred med ikke gangbar utrigger på begge sider)

 OBS! Alt kjøp og salg samt bytte av plasser går gjennom styret.

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Kloakktømming
Spisested
Strøm
Toalett