Bestilling av vinter- og sommeropplag,samt opplagspriser og Hvor er vi?

  nesodden maritime Bestilling av konservering/vinterlagring av motorer

Se eget skjema lengre ned på siden.

Opplagsreglement  opplagsreglement.pdf (324 kb)

Opptak og sjøsetting

Vi løfter båter med eget utstyr. Imidlertid må båter som veier mer enn 5800kg, avtales nærmere og i de fleste tilfeller må disse løftes med mobilkran. Utgiftene til mobilkran betales av båteier og løft organiseres av båteier. 

Båtopplaget forutsetter bruk av våre godkjente krybber, f.eks. ILAS stativ til seilbåter. Bruk av egne krybber må godkjennes av oss før opptak. 

Motorbåter som står på egne faste krybber, vil tidlig opptak og tidlig sjøsetting vanskelig la seg forene. Motorbåter som benytter våre trillbare krybber, lar seg plassere nesten hvor som helst og kan noe enklere flyttes til sted for sjøsetting. 

Ønsket tid for opptak og sjøsetting må fylles ut på bestillingsskjemaet. Ønsket avvik fra det som står i ordrebekreftelsen må meddeles skriftlig senest dagen før. Umeldte avvik vil bli belastet med gebyr.

For å ha en naturlig progresjon i sjøsetting om våren så er man i uteområdet plassert i rader med omtrent lik ønsket tid for sjøsetting. Vi opererer med følgende betegnelser for hver måned: Primo, Medio og Ultimo

Flytting av båter er tidkrevende og i mange tilfeller vanskelig å gjennomføre, men flytting vil kunne forekomme for eiers regning og risiko etter 10. mai. Dette for at det ikke skal bli urimelig tid å vente på enkelte båteiere som ikke kan eller vil innordne seg andres behov og følge de de selv har gitt uttrykk for i opplags bestillingen.

Alle sende inn bestilling av sjøsetting selv om man i bestillingen gav en antydning av ønsket sjøsetting. Dette skjemaet er nr 3 nedenfor.

 1. Vinteropplag Bestille vinteropplag båt

Vårt opplagsområde på Fagerstrand (Tidl. Statoils eiendom) er avlåst, og bevoktet av Securitas. Denne ekstremt gode sikkerheten har en pris. Det er tilgang til opplagsområdet hele døgnet ved hjelp av  App/nøkkelkort/brikke. Området er ennå et restriksjonsbelagt industriområde av myndighetene, derfor er vi nødt til å forholde oss til de reglene som gjelder bl.annet bruk av strøm, utover normal båtpuss og ladning av batterier er ikke tillatt på opplagsområdet. På grunn av brannfaren er det ikke tillatt å ha strøm tilkoblet til båten når du selv ikke er tilstede. Dette er bestemt av Brannvesenet i Nesodden og Follo. 

Det er tilgang på vann og strøm i alle haller (ikke vann i hushallen) og hele uteområdet.

2. Sommeropplag Bestille sommeropplag

Vårt opplagsområde på Fagerstrand (Tidl. Statoils eiendom) er avlåst, og bevoktet av Securitas. Denne ekstremt gode sikkerheten har en pris. Det er tilgang til opplagsområdet hele døgnet ved hjelp av  App/nøkkelkort/brikke. Området er ennå et restriksjonsbelagt industriområde av myndighetene, derfor er vi nødt til å forholde oss til de reglene som gjelder bl.annet bruk av strøm, utover normal båtpuss og ladning av batterier er ikke tillatt på opplagsområdet. På grunn av brannfaren er det ikke tillatt å ha strøm tilkoblet til båten når du selv ikke er tilstede. Dette er bestemt av Brannvesenet i Nesodden og Follo. 

Det er tilgang på vann og strøm i alle haller (ikke vann i hushallen) og hele uteområdet.

3. Sjøsetting Bestille sjøsetting (sommer- og vinteropplag)

OBS! Uavhengig den "dato" du satte opp på opptaks bestillingen så må du sende inn bestilling av sjøsetting.

Det må være snø og frostfritt før vi kan kjøre truck. OBS! Vannet blir ikke koplet til før nattefrosten har gitt seg. (Vi har sommervann og det er eier som bestemmer når vannet slås på) Vanligvis ved Påsketider.

Du bestemmer selv når du vil sjøsettes i tidsrommet april til 31. mai fra kl. 08.00 til kl. 20.30, innenfor våre valgte sjøsettingsdager og så langt dette er mulig.  Hvis ekstern mobilkran eller kranbil ble benyttet ved opptak må dette benyttes ved sjøsetting og vedkommende båteier må organisere og betale dette selv. Dette må varsles Fagerstrand Båtforening på forhånd.

Vinteropplaget opphører 31. mai og videre opplagsavtale blir videreført automatisk.

Snakk med båteierne som har båter som kan stenge for sjøsetting av din båt, og forsøk å bli enige om felles dato for sjøsetting. KUN, mandag, onsdag og lørdag er avsatt til opptak og sjøsetting av båter. Andre dager er fritid og planleggingsdager. Da vi tok deg opp i fjor høst søkte vi å plassere deg så gunstig som mulig i forhold til antydet sjøsetting. Det må utvises smidighet fra alle parter slik at sjøsetting går så greit som mulig. Flytting av båter er tidkrevende og i mange tilfeller vanskelig å gjennomføre og vil ikke bli utført, uten i helt spesielle tilfeller.

OBS! I forbindelse med sjøsetting vil vi gjerne presisere følgende: 

Du er nødt til å velge datoer med større intervall enn etter hverandre og det går ikke og bare velge lørdager. (Det er ikke nok helger) Hverdager må også velges.

Klokkeslett må fortrinnsvis velges med et valg på dagtid på lørdager og ettermiddag/kveld på hverdager. 

Vi tar forbehold at hvis dine valgte datoer og tider er fulltegnet så vil vi velge for deg . (Vi forsøker å velge dato og tid så godt det lar seg gjøre.)  

Priser

Vinteropplagkontingent 2024 / 2025 (gjeldende fra 1. mars 2024)

TOTALPRIS inkluderer opptak (høst) / utsetting (vår) samt selve opplaget. Prisen inkluderer vask med høytrykksspyler av båtbunnen. Leie av krybbe er ikke inkludert.

OBS! Minimumsleie kr. 2.483,- Hvis båten har ligget i sjøen mere enn en sesong vil båtbunnen erfaringsmessig være meget grodd og vi bruker adskillig mere tid på høytrykkspylingen og derfor vil båter med ekstra mye "groe" kunne få en tilleggsregning ut fra medgått tid.  Blir vurdert når båten er tatt opp.

 For at du skal finne ut hvor mange m² båten eller campingvognen din opptar legger du til 0,5m til båtens mål, både i lengden og bredden før du multipliserer tallene. (I tillegg legg til 0,75m² for draget på hengeren)

Eksempel, båt : (9,5 + 0,5 =) 10,0 x (3,25 + 0,5 = ) 3,75 = 37,5m²

Eksempel, campingvogn : (4,50 + 0,50) = 5,0 x ( 2,30 + 0,50) = 2,80 = 14 + 0,75 = 14,75m²

1. Total opplagkontingent innendørs i kald hall: kr. 628,- pr. m²

2. Total opplagkontingent innendørs i kald hall (campingvogn): kr. 280,- pr. m²

3. Total opplagkontingent under tak: kr. 497,- pr. m²

4. Total opplagkontingent under tak: (campingvogn) kr. 252,- pr. m²

5. Total opplagkontingent utendørs: (motorbåt) kr. 273,- pr. m²

6. Total opplagkontingent utendørs: (seilbåt) kr. 286,- pr. m²

7. Total opplagkontingent utendørs: (campingvogn) kr. 206,- pr. m²

8. Kortidsopplag 1 uke og 1 mnd, se lengre nede på siden samme fargekode 

OBS Båter fra 33 fot! får et tillegg på kr. 1.242,- 

Bare løft med truck  blir beregnet fra kr. 1.863,- og oppover avhengig av medgått tid.

Vi har kapasitet til å løfte opp til 5800 kg samt båter med dypgående inntil 195 cm i dybde. 

Ta kontakt pr. opplag@fabat.no eller mobil 90 94 24 80.  

Masteløft, pr. gang: fra kr. 887,- og oppover avhengig av størrelse. Ekstraarbeid i forbindelse med ned- og opprigging, stramming av vant, mellomvant etc. kommer i tillegg i henhold til medgått tid. 

Vi har krybber for motor- og seilbåter. 

Krybbekontingent, Lambertseter krybbe, ILAS, for seilbåt opp til 34 fot kr. 1.801,-

Krybbekontingent, Lambertseter krybbe, ILAS, for seilbåt fra 35 fot kr. 3.105,- 

SEAQUIP båtstøtter. Type SB 0 til SB 4 passer til seilbåter opp til 50 fot  og type MB passer motorbåter opp til 60 fot 

SB 1 for seilbåt over 36 fot kr. 931,- pr. stk. (Vi bruker 6 stk.)

SB 0 for seilbåt over 38 fot kr.1.056,- pr. stk. (Vi bruker 6 stk.)

MB 0 til MB 3 for motorbåt fra kr. 870,- pr. stk. (Vi bruker minst 4 stk.) 

Krybbekontingent (for motorbåter)

opplagkrybbe

OBS! Hjulsett blir kun brukt ved flytting innen opplagsområdet 

Liten (for båter inntil 6,5m og 2000kg): kr. 1.118,-

Medium (for båter inntil 8m og 2600kg ): kr. 1863,-

Stor ( for båter inntil 10m og 3500 kg): kr. 3.105,- 

Kontingent for opplag beregnes etter følgende formel:

(lengde + ½m) x (bredde + ½m) (altså antall m² båten dekker.)

Det er lik m² - kontingent for båter mellom 4,87m (16 fot) og opptil 10m (opptil ca 33 fot)

OBS! Båter lengre enn 10m eller som veier over 5,5 tonn må avtales særskilt. Ta kontakt 

Båter som benytter egen båthenger, altså ikke benytter seg av truck må i utgangspunktet leveres ferdig spylt under vannlinjen.

Båter som leveres på egen båthenger, betaler kun for opplag. Opplagarealet beregnes da etter lengde x bredde på båthenger.

Det beregnes tillegg hvis båten skal løftes over på en av våre krybber, etter samme formel som nevnt ovenfor. Ta kontakt for utregning av opplagskontingenten om du trenger hjelp. 

Generelle sommeropplag- og korttidskontingenter 

OBS!.Hvis det skal benyttes mobilkran må dette avtales på forhånd med opplagsmannskapet og vedkommende må ordne og betale dette selv. 

Flytting av båt kan forekomme og det vil bli beregnet flytteomkostninger med kr. 1.500,-. Kompliserte nødvendige flyttinger blir fakturert for tid i tillegg. 

1. Opplagkontingent for sommeren pr. påbegynt mnd. (OBS! gjelder kun for overliggende båter): 

kr. 60,- pr. m² (flytteomkostninger og leie av krybbe kommer i tillegg)
kr. 43,- pr m² i tillegg for opplag under tak

kr. 54,- pr m² i tillegg for opplag i hall 

2. Korttids opplagkontingent inntil 1 uke.:

kr. 118,- pr. m². Opptak og utsetting, båtkrybbe og vask med høytrykksvasker av båtbunnen er inkludert.

OBS! Høytrykkvask av båtbunnen på båter som har overvintret 1 eller flere sesonger på sjøen kan komme i tillegg med kr. 1.183,-. Blir vurdert når båten er tatt opp. 

OBS! Båter over 32 fot og seilbåter får et tillegg på kr. 1.613,- Minimumsleie er kr.2.483,- 

3. Korttids opplagkontingent inntil 1 mnd.:

kr. 167,- pr. m². Opptak og utsetting, båtkrybbe og vask med høytrykksvasker av båtbunnen er inkludert.

OBS! Høytrykkvask av båtbunnen på båter som har overvintret 1 eller flere sesonger på sjøen kan komme i tillegg med kr. 1.183,-. Blir vurdert når båten er tatt opp

OBS! Båter over 32 fot og seilbåter får et tillegg på kr. 1.613,- Minimumsleie kr. 2.483,-

Bestilling av konservering / vinterlagring
 

nesodden maritime

 Mob: 45 24 13 40

Faks: 66 91 22 66

info@nesodden-maritime.no

Priser PDF-format OBS! Foreløpig fjorårets priser som blir justert med 9% snarest mulig

 1. Skjema for bestilling av konservering og vinterlagring

Før du fyller ut skjemaet, noter deg følgende:

• Alle punkter som vedrører informasjon om deg og din båt, samt alle relevante bestillingsrubrikker, må være    utfylt, husk telefon på dagtid.

• Alle vinterarbeider bes hvis mulig bestilt nå, da kapasiteten snart er fullt utnyttet.

Husk forsikring.

OBS! Oppstart av motor på land om våren kr. 1.200.-

 Generell arbeidsbeskrivelse konservering / service

 1. Konservering av saltvannssystemet

2. Motorene blir kjørt gjennom med vann og frostvæske

3. Bytte olje på motor og bytte oljefilter

4. Bytte olje på gir / drev

5. Bytte av luftfilterBytte av drivstoff filter

6. Bytte / rengjøre ekstra forfilter

7. Bytte av sinkanoder på drev, undervannshus, gir og motor

8. Bytte av tennpluggerKontroll av olje på power trim

9. Kontroll av gir / gass vaierKontroll av styregaffelforinger

10 Kontroll av kjølevæskenivå og frostbestandighet

11. Kontroll / stramming / bytting av remmer

12. Kontroll av batteritilstand / syrevekt og ladning om høsten

13. Kontroll av åndefilterKontroll av propell og monteringsdetaljer

14. Kontroll av olje til trimflapsKontroll av ladning

15. Visuell sjekk av rotor og fordelerlokk / byttesImpeller sjekkes visuelt og byttes om nødvendig ( kun innenbords )

16. Vask og rengjøring av drevMotor dusjes av rustbeskyttendes spray 

HA EN GOD VINTER!

 Med hilsen 

Nesodden Maritime

 Hvor er vi?

Om du kommer sjøveien nordfra så må du kjøre båten inn ved rød pil på innsiden av dykkerskolens kai frem til kaikant på venstre side ved vårt vakthus, hvor vi har markert med rød X.

Om du kommer sjøveien sydfra så må du kjøre forbi FaBåts bryggeanlegg på styrbord side deretter passere dykkerskolens kai og kjøre inn ved rød pil og legg til ved rød X

 hvor

 Om du kommer med bil så kjører du til Nesset og derfra følger du riksvei 156. Nedenfor bilopphuggeren tar veien av til venstre mot Fagerstrand (fylkesvei 82) og denne følger du til du kommer til Fagerstrand og her svinger du ned til venstre og følger skilting. Du er nå fremme.

Se på bildet ovenforfor som viser hvor Port nede befinner seg. Denne er markert med rød X og teksten Port nede

Se på bildet nedenfor som viser hvor Port oppe befinner seg. Denne er markert med rød X og teksten Port oppeRød pil viser hvor du svinger av fra Fagerstrandbakken.

 hvor oppe

 

 Ikke benytt skjemaet nedenfor