Søk medlemskap og båtplass

Man må være medlem i Fagerstrand Båtforening for å eie og å leie båtplass. Hvis du ikke er medlem, må du fylle ut og sende inn Søknad medlemskap / båtplass som du ser begynnelsen til, nedenfor.

Medlemskap koster kr. 400,- pr. år. I tillegg må det betales et innmeldingsgebyr på kr. 1.000,-

OBS! Husk at du må søke om en plass som er en 1/2 meter bredere enn båten din ellers går den ikke inn på plassen.

15.05.2024 - Pr idag har vi kke noen ledige leieplasser.

(OBS! Innmeldingsgebyret blir sendt deg sammen med bekreftelsesbrev hvor medlemsnummer er påført)