Diverse bestilling og søknad skjemaer

 For medlem med fast båtplass:

1. Endring av medlemsopplysninger

Når du flytter, bytter telefonnummer, e-postadresse eller lignende må du sende de nye opplysningene til oss. Du må alltid fylle ut medlemsnummer og navn. De andre endringsforslagene er valgfrie.

FaBåt sender IKKE ut papirbasert informasjon og brev, herrunder kontingentkrav. Alt sendes ut via E-post.

Vårt register er avhengig av å være så oppdatert som mulig. Dette letter arbeidet for de tillitsvalgte i deres arbeid med styring av FaBåt.

2. Melding om å bytte plass 

Du som vil bytte plass i anlegget eller planlegger kjøp av større båt i løpet av ett års tid eller så bør allerede nå sende inn dine ønsker i forhold til den nye plassen. Styret fordeler de plassene som er til salgs fortløpende etter ansiennitet og da har du med fast plass i anlegget førsteprioritet. Liste over byttesøkere finner du under Diverse lister etc i menyen til venstre.

Du som bare vil bytte til annen båtplass i anlegget og ha samme bredde som du har krysser av for den bredden du har. Hvis ingen av valgene stemmer med din bredde så skriv bredden din i notatfelt.

3. Melding om å leie ut plass

Etter årsmøte vedtak 16. mars 2005 er det styret i Fagerstrand Båtforening som leier ut båtplassen når du ønsker å leie ut plassen din. Medlemmer på vår venteliste som har sendt inn søknad om å leie plass har fortrinnsrett. 

OBS! Du må fylle inn ditt konto nr. slik at vi kan få overført dine utleieinntekter. Kontonr. blir ikke publisert på Internett eller i lister.

Lister med relevant informasjon om alle medlemmer vil bli lagt ut under Diverse lister etc i menyen til venstre, hengt opp i vakthuset og som listevedlegg i e-post.

4. Søknad jolleplass


5. Søknad om vinterplass OBS! Gjelder alle som ønsker å leie vinterplass (medlem eller ikke medlem)

Havnen er stengt for vanlig drift i perioden 15. november til 15. mars. Det er imidlertid anledning til å søke om vinterplass.

Båtlengde og vekt må være i overensstemmelse med Havnereglementets punkt 2.4

Vinterplass kan leies av både medlemmer og ikke medlemmer der medlemmer har fortrinnsrett. Vinterplassene tildeles av styret. Ingen båter tillates å ligge på andre plasser enn det Styret tildeler. Båter som likevel blir plassert andre steder vil bli fjernet.

Søknadsfrist er 15. november hvert år.

Alle båter som ønskes plassert i havnen skal være godkjent av styret.

 Prisliste vinterplass:

Vinterleie (medlem): Båt under 5m Kr. 1.000,-

Vinterleie (medlemmer: Båt inntil 15m Kr. 2.500,-

Vinterleie, ikke medlem: Båt inntil 15m kr. 7.500,-

Strømforbruk i havnen:

Som de fleste har fått med seg er strømprisene uforutsigbare. Vi prøver å forhandle oss frem til en gunstig strømavtale, men markedspris gjelder. Vi ser oss derfor nødt til å informere om begrensningen på maks belastning pr. båt på 600 Watt og at vi må legge prisen til kr. 4.- pr. kWh.

 Priser for vinterstrøm vil da bli: 

Inntil 200 Watt               kr. 2150.-

Inntil 400 Watt               kr. 4300.-

Inntil 600 Watt               kr. 6450.-

 Det vil bli foretatt jevnlige kontrollmålinger. Dersom det ved kontroll blir avdekket strømforbruk utover den bestilte, vil det bli fakturert for den målte effekten i hele vinterleie perioden. Prisen for slikt overforbruk er satt til kr. 4,- pr kWh.

Om du allerede har sendt inn bestilling på strøm og ønsker å øke forbruket er det bare å sende en ny epost til  kasserer@fabat.no og opplyse om endringen.

Vi minner samtidig om at fortøyning også om vinteren skjer i henhold til havnereglementet, med gummidempere og uten bruk av metallkauser/sjakler i feste til brygge. Se havnereglementet. 

6. Registrere båttype

Som et praktisk hjelpemiddel for Styret, vakter og alle andre medlemmer som er opptatt av ryddige forhold i havna, innføres det obligatorisk merking av hjemmehørende båt, merking skjer etter at årets kontingenter er betalt.  I henhold til Årsmøtevedtak skal alle båter i havnen få påført et årsoblat  innen 15. juni hvert år.

Straks man bytter båt eller man f. eks. bytter forsikring skal disse dataene sendes styret ved hjelp av dette skjemaet uavhengig om man er plasseier eller leier plass i havnen.

 Alle båter må være registrert i et av de tilgjengelige båtregistre, Securmark / Småbåtregisteret v/ Redningsselskapet eller Skipsregisteret

 For at vakter og andre lett skal kunne se om en båt rettmessig ligger på riktig båtplass ber vi om at du fyller ut skjemaet så nøyaktig som mulig, snarest mulig.

7. Salgsmelding

I henhold til årsmøtevedtak skal alle salg av båtplasser i havnen, skje gjennom styret.

Styret vil at oppsigelser og salg skal skje skriftlig. Vennligst fyll ut skjemaet så nøyaktig som  mulig.

Liste med relevant informasjon om alle medlemmer vil bli lagt ut under Diverse lister etc. i menyen til venstre og  hengt opp i vaktbua og som listevedlegg i e-post.

8. Overføre plass eller medlemskap til slektning (rett opp og nedadstigende)

9. Dugnad vår    og    Dugnad Høst

Vårens dugnad er xxxxxxx x. xxx kl. xx.xx 

Påmelding snarest mulig

Agendaen for dugnaden er:

Diverse

Dugnadsjefen stiller med verktøy, etc. og eventuellt lastebil.

 Det vil bli servert noe godt å spise/drikke iløpet av dugnaden. Er det noen som har allergener så oppfordres du til å ta kontakt med Dugnadsjefen snarest på mobil 918 31 049 

Høstens dugnad er xxxxxxx x. xxxxxxxxx kl. xx.xx 

Påmelding snarest mulig

Agendaen for dugnaden er:

Diverse

 Dugnadsjefen stiller med verktøy, etc. og eventuellt lastebil.

 Det vil bli servert noe godt å spise/drikke iløpet av dugnaden. Er det noen som har allergener så oppfordres du til å ta kontakt med Dugnadsjefen snarest på mobil 918 31 049 


For medl. uten fast båtplas og fremtidige medl.:

 VIKTIG! I et punkt i søknaden om medlemskap/båtplass må du ta stilling til om du vil dele personopplysninger med KNBF som er: navn, adresse, mobil og epost. Vår tette relasjon til KNBF innebærer at alle plassmedlemmer automatisk blir fullverdig medlem i KNBF som igjen faktisk innebærer at FaBåt må dele plassmedlemmenes personopplysninger med KNBF. Uten at de får vite dine personopplysninger blir det vanskelig for dem og oss, og vil medføre at du ikke kan bli plassmedlem.

Trykk på linken for å Godkjenne bruk og deling av personopplysninger

1. Søknad medlemskap SE SØKNAD HELT NEDERST PÅ SIDEN

2. Søknad jolleplass

3. Søknad om å leie plass

OBS! Husk at du må søke om plass som er en 1/2 meter bredere enn båten din ellers går den ikke inn på plassen.

 Etter årsmøtevedtak 16. mars 2005 er det styret i Fagerstrand Båtforening som leier ut båtplassene.

OBS! Ingen kan leie båtplass i havnen på Fagerstrand uten å være medlem.

Skjemaet over bes fylt ut så fullstendig som mulig.

Det er bestemt at utleiepris skal være 5% av båtplassens fastsatte verdi + havnekontingent og utleiegebyr samt i tillegg må du ta de vakter båtplassen er tildelt.

Til deg som er interessert i å leie plass så er realiteten slik:

Det leies ut kun plasser som eies av plass medlemmer og som ønsker å leie ut plassen for 1 sesong av gangen. Altså må det sendes inn søknad hvert år for utleie.

OBS! Styret leier ut når melding om utleie blir mottatt fra plasseier.

Vanligvis blir det innmeldt 20 til 30 båtplasser i litt forskjellige bredder i løpet av våren og disse leies ut fortløpende.

Du MÅ sende inn søknad om å leie plass og du vil bli tildelt plass så sant vi får inn plass som passer dine ønsker. IKKE RING FOR Å SJEKKE! Hvis du lurer på noe, så send E-post til fabat@fabat.no 

VIKTIG Fagerstrand Båtforening har noen egne mindre båtplasser for utleie. Det er viktig å skjønne at det er faste plasseiere som melder til styret om de ønsker å leie ut plassen sin. Dette skjer vanligvis på vårparten. Det betyr at om man sender inn søknad eller forespørsel om å leie plass i desember, januar, februar, mars ikke kan regne med å få positivt svar, da vi normalt ikke har fått melding om utleie av plasser.

OBS! Det betyr at om man sender inn søknad eller forespørsel om å leie plass i desember, januar, februar og mars, ikke kan regne med å få positivt svar, siden vi normalt ikke har fått melding om utleie av plasser på den tiden.

Man må være medlem i Fagerstrand Båtforening for å leie båtplass. Hvis du ikke er medlem, må du fylle ut og sende inn Søknad om medlemskap/båtplass

Medlemskap koster kr. 400,- pr. år. I tillegg må det betales et innmeldingsgebyr på kr. 1.000,- (OBS! Innmeldingsgebyret blir sendt deg sammen med bekreftelsesbrev hvor medlemsnummer er påført)

 For å leie båtplass i anlegget må det sendes inn en årlig søknad. Et søknadsskjema om leie av båtplass finner du ved å trykke på 3. Søknad om å leie båtplass i menyen ovenfor.

Det inngås skriftelig leieavtale mellom deg og Fagerstrand Båtforening. 

OBS! Båten MÅ  være ansvarsforsikret og registrert i den tiden den ligger i vårt anlegg og dokumentasjon på forsikring og registrering må sendes inn når leiekontrakt returneres. (Hvis du har sendt inn dette tidligere på samme båt trenger du ikke å sende inn dette flere ganger.)

Søk medlemskap og båtplass

Man må være medlem i Fagerstrand Båtforening for å eie og å leie båtplass. Hvis du ikke er medlem, må du fylle ut og sende inn Søknad medlemskap / båtplass som du ser begynnelsen til, nedenfor.

Medlemskap koster kr. 400,- pr. år. I tillegg må det betales et innmeldingsgebyr på kr. 1.000,-

OBS! Husk at du må søke om en plass som er en 1/2 meter bredere enn båten din ellers går den ikke inn på plassen.

(OBS! Innmeldingsgebyret blir sendt deg sammen med bekreftelsesbrev hvor medlemsnummer er påført)