Fagerstrand Båtforening

Domekamera som viser hele havnen og som beveger seg.

havnekart08052024.jpg (1,6 mb) som viser hele havnen

Trykk på havnekartlinken og kartet starter i ditt vanlige bildeprogram.

Oppdatert 8. mai 2024 

.

VAKT SESONGEN 2024, åpner 7. april

TRYKK HER for å logge inn for valg av vakt. Det er bare plasseiere som kan velge vakt. Alle som leier plass må få dette gjort av Vaktsjefen.

Vaktinnstruksen for 2024 vaktinstruks2024.pdf (335 kb)

Dusj og toalett fasiliteter i Klubbhuset blir åpnet tidlig i mai måned.

logojustin mobile DET NYE NØKKELSYSTEMET er blitt installert og tatt i bruk. Dette benyttes inn til Vakthuset, søppel boden, klubbhus og gå adgang inn til opplaget.

Det er App-basert for "smart mobil", men man kan hvis nødvendig få utlevert nøkkelbrikke i steden. (Dette blir unntaksvis).

Dere har allerede fått en e-post med link til en App for både  App-Store (Apple), og Google Play (Android)

securm Fagerstrand Båtforening er sertifisert merkestasjon

Bestille Securmarkmerking av båt/motor

OBS! Vi ber om at du tar deg tid og fyller ut bestillingen så fullstendig som mulig og deretter trykk på Send-knappen, for bindende avtale. De postene som er merket med rød stjerne må fylles ut før du kan sende bestillingen.

Du blir kontaktet for næmere avtale om dato og klokkeslett vedr. merkingen. 

Papirer vedr. båt og motor er fint om du har med når båten skal merkes.

HVEM ER VI OG HVOR ER VI?

Fagerstrand Båtforening ble stiftet i 1979 som en del av virksomheten til Fagerstrand/Myklerud Vel og navnet ble FMV Båthavna. Etter bortimot 2 års hardt arbeid var havnen etablert og tatt i bruk. Etter hvert ble navnet endret til det nåværende og vedtektene ble endret slik at alle som ønsker det kan være medlem i båtforeningen. Båtforeningen er registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer. Da vi "kjøpte" stranden av Statoil, der båthavnen ligger, forpliktet det oss til et mer offentlig liv på godt og vondt.

Fagerstrand Båtforening ligger innenfor Drøbak på østsiden av Oslofjorden, N 59 44,05 E 10 35,3 (sjøkart 4 og 402) i Nesodden kommune i Akershus, med øyene Aspond, Lågøya og Søndre Langåra som nærmeste nabo i vest og Håøya i sørvest. Dette gir selvfølgelig en viss beskyttelse for sydvestlige og rene vestavinder.

Havnen og moloen er privat eid og som grunneier forbyr Fagerstrand Båtforening fisking fra moloen og i havnen.

Oslofjorden er utsatt for store miljømessige belastninger og vi ønsker at moloen skal bidra positivt til miljøvern.

Du og din hund kan gjerne bruke moloen til rekreasjon, som fotgjenger, bare husk å ta med hundens etterlatenskaper i en hundepose og ellers annet søppel.

Sykling og motorisert ferdsel er ikke tillat, med mindre det tjener som transport av funksjonshemmede.

Se også info på miljødirektoratets hjemmeside

VIPPS nr til Fagerstrand Båtforening er nr. 19520 

GJESTEPLASSORDNING

Fagerstrand Båtforening fornyer seg, og har inngått et samarbeid med Mooringo. Mooringo har digitalisert de Røde og Grønne skiltene, så nå kan du som eier av en båtplass enkelt tilgjengeliggjøre plassen din v/ bruk av Mooringo sin App som du laster ned på din telefonen - du kan gjøre det allerede nå! 

Informasjon om båtplassen din er allerede lagt inn i Mooringo, så du trenger kun å laste ned Appen fra App-Store, eller Google Play. Du registrerer deg i Appen v/ å legge inn ditt telefonnummer, deretter gjøres knytningen mot rett båtplass i bakkant.

Vanndybde 3 – 8 m., Innseiling maks fart 3 knop,

Strøm, ferskvann, toalett, dusj, Wi-Fi, Vakt i havna 24/7, overvåkningskamera.

Telefon vaktbua : 91245340 Vipps : 19520

Vår havn er knyttet til Mooringo.
For å benytte våre gjesteplasser må du laste ned Appen til Mooringo   eller Trykk på knappen som passer din telefon.
Lykke til.

 Hilsen styret i Fagerstrand Båtforening